Κάθε επαφή με τους πελάτες μας αποτελεί μία νέα ευκαιρία!

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο Athens Rehab προβλέπεται ειδική μέριμνα για κάθε ασθενή. Τα παιδιά, σε αντίθεση με τους ενήλικες δεν μπορούν να αντιληφθούν επακριβώς γιατί πονούν ή γιατί βρίσκονται σε θεραπεία. Στο Athens Rehab προσφέρουμε παιδιατρική φυσικοθεραπεία η οποία παρέχεται από το έμπειρο προσωπικό μας. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή και την καθημερινή λειτουργία των παιδιών που αντιμετωπίζουν ένα φάσμα εκ γενετής ή επίκτητων προβλημάτων.